Garanti for godt håndværk!

Det forpligter at yde god service og kvalitetsarbejde.
Derfor er Vi medlem af Dansk Håndværk

Dansk Håndværks Garantiordning – et sikkerhedsnet for dig Garantiordningen har til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og medlemsvirksomheder.

Garantiordningen fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk som en medlemsvirksomhed af Dansk Håndværk har udført.

Kun virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk er omfattet af Dansk Håndværks Garantiordning.

Ordningen dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.